Alles over het Financieren van Kosten Koper met een NHG Hypotheek in 2023 – Vermogenvlinder.nl

Een huis kopen is een van de grootste financiële beslissingen die je in je leven kunt nemen. Daarom is het verstandig om goed te kijken naar de mogelijkheden van een NHG hypotheek (Nationale Hypotheek Garantie). Bij de koopsom van een woning komen doorgaans nog heel wat bijkomende kosten kijken, de zogenaamde kosten koper. Deze kosten kunnen aanzienlijk oplopen, soms tot wel enkele duizenden euro’s.

Wanneer je een huis koopt, kun je overwegen om de kosten koper mee te financieren in je NHG hypotheek. Hierdoor heb je extra geld beschikbaar voor bijvoorbeeld het financieren van een nieuwe badkamer of keuken. Houd er echter wel rekening mee dat het meefinancieren van de kosten koper invloed kan hebben op de hoogte van de lening en de rente.

Het bedrag dat je maximaal kunt lenen met een NHG hypotheek hangt af van je inkomen, maar ook van de waarde van het huis dat je wilt kopen. De maximale hypotheek bedraagt in de meeste gevallen 100% van de koopsom van de woning, maar dat percentage kan stijgen als er sprake is van overwaarde.

Veelgestelde vragen over de NHG hypotheek en kosten koper zijn bijvoorbeeld hoe hoog deze kosten zijn en of ze fiscaal aftrekbaar zijn. Gemiddeld genomen gaat het om ongeveer 6% van de koopsom. Een deel hiervan, de overdrachtsbelasting, is fiscaal aftrekbaar.

Het is raadzaam om bij het kopen van een huis goed te informeren naar de voorwaarden en normen van een NHG hypotheek. Niet alleen de kosten van de hypotheek zelf, maar ook de NHG kosten kunnen een rol spelen in je besl

Kunnen de kosten koper worden gefinancierd met een NHG-hypotheek?

De vraag of de kosten koper kunnen worden gefinancierd met een NHG-hypotheek is een van de veelgestelde vragen bij het kopen van een huis. Het antwoord is ja, de kosten koper kunnen worden meegefinancierd in de hypotheek, mits aan bepaalde voorwaarden en normen wordt voldaan. De Nationale Hypotheek Garantie (NHG) stelt regels op die door de hypotheekverstrekker moeten worden nageleefd. Een van deze regels is dat de maximale hypotheek niet hoger mag zijn dan de koopsom van de woning plus de bijkomende kosten.

De kosten koper bestaan meestal uit overdrachtsbelasting, kosten voor de notaris, en eventueel advies- en bemiddelingskosten. Het gemiddelde bedrag van de kosten koper ligt rond de 2% van de koopsom van de woning. Voor een woning van €200.000 betekent dit dus ongeveer €4.000 aan kosten koper.

Geld lenen voor de kosten koper met NHG

Als u onvoldoende spaargeld heeft om de kosten koper te betalen, kunt u ervoor kiezen om deze kosten mee te financieren in de hypotheek. Dit betekent dat u meer geld leent dan de koopsom van de woning. Het voordeel hiervan is dat u de kosten koper in termijnen kunt betalen, gespreid over de looptijd van de hypotheek. De rente die u betaalt over deze extra lening is fiscaal aftrekbaar. Zolang de totale hypotheek binnen de NHG-kosten blijft, kunt u genieten van de voordelen van een NHG-hypotheek, zoals een lagere rente en een vangnet bij betaalproblemen door onvoorziene omstandigheden.

Hoewel het financieren van de kosten koper met een NHG-hypotheek aantrekkelijk kan klinken, is het belangrijk om te beseffen dat u hierdoor wel meer schuld opbouwt. U moet dus goed nadenken of u deze extra lening kunt dragen. Een goede financieel adviseur kan u helpen om een weloverwogen beslissing te nemen. Klik hier voor meer informatie.

Betaling van de kosten koper in termijnen

Als u ervoor kiest om de kosten koper mee te financieren in de NHG-hypotheek, dan betaalt u deze kosten in termijnen terug. U betaalt maandelijks een deel van de lening terug, plus de rente over het openstaande bedrag. Zo kunt u de kosten koper gespreid over de looptijd van de hypotheek betalen.

Het is belangrijk om te beseffen dat het meefinancieren van de kosten koper in de hypotheek betekent dat u meer rente betaalt over de totale looptijd van de lening. Hoewel de maandlasten in eerste instantie misschien lager lijken, kunt u uiteindelijk duurder uit zijn. Het is dus belangrijk om dit in overweging te nemen bij uw keuze.

Fiscale voordelen van de kosten koper met NHG

Er zijn een aantal fiscale voordelen verbonden aan het meefinancieren van de kosten koper in een NHG-hypotheek. Ten eerste is de rente die u betaalt over de lening fiscaal aftrekbaar. Dit betekent dat u een deel van de betaalde rente kunt aftrekken van uw belastbaar inkomen, waardoor u uiteindelijk minder belasting betaalt.

Daarnaast is het ook mogelijk om de overdrachtsbelasting, die onderdeel is van de kosten koper, fiscaal af te trekken. Dit kan een flinke besparing opleveren. Echter, deze regels kunnen veranderen, dus het is altijd verstandig om dit te checken met een belastingadviseur of financieel adviseur.

Mogelijkheden voor het kopen van een huis met NHG

Het kopen van een huis met een NHG-hypotheek kan veel voordelen hebben. Een van de grootste voordelen is dat de NHG een vangnet biedt bij financiële problemen. Als u bijvoorbeeld uw baan verliest of gaat scheiden en daardoor de hypotheek niet meer kunt betalen, kan de NHG onder bepaalde voorwaarden de restschuld kwijtschelden.

Daarnaast biedt de NHG vaak een lagere rente dan een hypotheek zonder NHG. Dit komt omdat de hypotheekverstrekker minder risico loopt, omdat de NHG garant staat voor de lening. Dit kan ervoor zorgen dat de maandlasten van de hypotheek lager zijn.

Er zijn echter ook nadelen verbonden aan het kopen van een huis met NHG. Zo is er een maximumbedrag dat u kunt lenen met NHG, en dit bedrag is vaak lager dan de maximale hypotheek die u zonder NHG zou kunnen krijgen. Daarnaast moet u voldoen aan bepaalde voorwaarden om in aanmerking te komen voor NHG, zoals een stabiel inkomen en geen andere grote schulden.

Inzicht in de financiering van de kosten koper

Het is belangrijk om inzicht te hebben in de kosten die komen kijken bij het kopen van een huis. Naast de koopsom van de woning zijn er ook altijd bijkomende kosten, zoals de kosten koper. Het is verstandig om deze kosten van tevoren in kaart te brengen, zodat u niet voor verrassingen komt te staan.

Het is ook verstandig om advies in te winnen bij een financieel adviseur. Deze kan u helpen om een goede inschatting te maken van de kosten en u adviseren over de beste manier om deze te financieren. Dit kan bijvoorbeeld door het geld te lenen met een NHG-hypotheek, maar er zijn ook andere opties mogelijk, zoals het afsluiten van een persoonlijke lening of het gebruiken van de overwaarde van uw huidige woning.

Wilt u meer weten over het financieren van een verbouwing, boot, camper of motor? Kijk dan eens op onze pagina’s over het financieren van een verbouwing, boot, camper of caravan of motor.

Kosten koper voor starters en NHG

Voor starters op de woningmarkt kan het financieren van de kosten koper met een NHG-hypotheek een goede optie zijn. Starters hebben vaak nog niet veel spaargeld opgebouwd, waardoor het lastig kan zijn om de kosten koper uit eigen zak te betalen. Door deze kosten mee te financieren in de hypotheek, kunnen starters toch een eigen huis kopen.

Er zijn echter ook nadelen verbonden aan het meefinancieren van de kosten koper in de hypotheek. Zoals eerder genoemd, betekent dit dat u meer schuld opbouwt en uiteindelijk meer rente betaalt. Het is daarom verstandig om goed na te denken over deze keuze en u te laten adviseren door een financieel adviseur.

Gebruik van de overwaarde voor de kosten koper bij NHG

Als u al een eigen woning heeft en deze met winst verkoopt, dan kunt u de overwaarde van uw huis gebruiken om de kosten koper te betalen. De overwaarde is het verschil tussen de verkoopprijs van uw oude woning en de resterende hypotheekschuld. Deze overwaarde kunt u gebruiken om de kosten koper te betalen, waardoor u deze kosten niet hoeft mee te financieren in de nieuwe hypotheek.

Als u de overwaarde van uw oude woning gebruikt om de kosten koper te betalen, dan heeft dit geen invloed op de maximale hypotheek die u kunt krijgen met NHG. De NHG kijkt namelijk alleen naar de koopsom van de nieuwe woning en de bijkomende kosten, niet naar de overwaarde van uw oude woning.

In sommige gevallen kan het echter voordeliger zijn om de overwaarde te investeren in de nieuwe woning, in plaats van deze te gebruiken om de kosten koper te betalen. Dit hangt af van uw persoonlijke situatie en uw financiële mogelijkheden. Het is daarom verstandig om u hierover te laten adviseren door een financieel adviseur.

In de volgende tabel geven we een overzicht van de gemiddelde kosten koper voor verschillende koopsommen:

KoopsomGemiddelde kosten koper
€100.000€2.000
€200.000€4.000
€300.000€6.000
€400.000€8.000
€500.000€10.000

Voordat u besluit om de kosten koper mee te financieren in de hypotheek, is het belangrijk om goed na te denken over de financiële gevolgen. Hoewel het op korte termijn aantrekkelijk kan zijn om deze kosten mee te financieren, kan het op lange termijn duurder uitpakken vanwege de extra rentekosten. Het is daarom verstandig om u goed te laten adviseren door een financieel adviseur.

Scroll to Top